Jeśli chciałbyś współtworzyć Portal Turystyczny Narewka

www.turystyczna.narewka.pl

masz ciekawe pomysły, chcesz podzielić się swoją wiedza

na temat ziemi narewkowskiej w formie artykułu, zdjęć, relacji, filmów


zapraszamy do współpracy


Materiały wraz ze zdjęciami, filmy, inne prace należy przesłać na adres narewka07@wp.pl


Gwarantujemy:

"Promocja turystyki na terenie południowego Podlasia - Zielona Kraina Dobrych Wiatrów"

 
Nr projektu WDN-RPPD.03.01.00-20-001/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007 - 2013 Osi Priorytetowej III Rozwój Turystyki i Kultury działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

 

Realizacja: