Szlak CZARNY (Narewka-"Składnica Szypulowa") - 9 km

Długość szlaku wynosi 9 km. Wychodzi z Narewki ulicą Mickiewicza i po około 1 km skręca w prawo w drogę żwirową prowadzącą po krawędzi malowniczej doliny Narewki. Dalej szlak mija po prawej stronie wieś Gruszki i przy pomnikowym dębie dochodzi do siedziby Nadleśnictwa Browsk. Tu znajduje się Izba Przyrodniczo-Leśna oraz należące do nadleśnictwa pensjonaty z miejscami noclegowymi. Następnie drogą asfaltową szlak wchodzi w las, przekracza malowniczą dolinę leśnej rzeki Braszczy i po około 3 km osiąga granicę Białowieskiego Parku Narodowego. Ostatni odcinek szlaku prowadzi wśród dobrze zachowanych borów aż do tzw. "składnicy szypulowej", gdzie łączy się ze szlakiem zielonym.

Szlak NIEBIESKI (Narewka-Masiewo) - 25 km

Szlak o długości 25 km. Wychodzi z Narewki przy nowym bydynku szkoły w kierunku wsi Siemianówka. Za wsią Leśna po obu stronach drogi na otwartych łąkach widoczne są tzw. "brogi" służące do przechowywania siana, niegdyś typowe dla nadnarwiańskich krajobrazów. Na wysokości wsi Osowe szlak skręca w lewo i prowadzi przez wieś, a następnie wraca na drogę prowadzącą do Siemianówki. Ze wsi Siemianówka szlak wiedzie obok murowanej cerkwi na wschód w kierunku wsi Siemieniakowszczyzna. Na skrzyżowaniu przed wsią odejście w lewo ze szlaku w kierunku wieży widokowej przy Zbiorniku Siemianówka (dojazd około 0,5 km), doskonałego miejsca do obserwacji ptaków. Od zjazdu na wieżę szlak rowerowy prowadzi w prawo drogą na Babią Górę i następnie przez rezerwat Siemianówka na południe wzdłuż edukacyjnej ścieżki ornitologicznej. Po drodze mija osobliwości przyrodnicze (np."zakochane drzewa") oraz cenne pod względem przyrodniczym drzewostany, np. zgrupowanie około 300-letnich sosen (dojazd w lewo 1 km). Po wyjściu z lasu szlak niebieski łączy się ze szlakiem zielonym i kończy się przy sklepie we wsi Masiewo I.

Szlak ZIELONY (Narewka-Masiewo-Narewka) - 36 km

Pętla o długości 36 km prowadzi po drogach asfaltowych i żwirowych z Narewki przez wieś Janowo do Puszczy Białowieskiej, dalej leśnymi drogami (Nadleśnictwo Browsk) do dawnej składnicy drewna na granicy Białowieskiego Parku Narodowego. Stąd można udać się na wieżę widokową i szlak pieszy "Carska Tropina" (dojazd 1,5 km) lub pojechać dalej szlakiem rowerowym do "Kosego Mostu" na rzece Narewce (malowniczy widok na dolinę) i dalej do tzw. "składnicy szypulowej"(patrz. zdjęcie poniżej), gdzie szlak zielony łączy się z czarnym. Następnie szlak prowadzi leśną drogą na przemian na południe i na wschód, mijając stare puszczańskie drzewostany, aż do ścieżki edukacyjnej przez naturalne zbiorowiska leśne (ścieżka dostosowana jest wyłącznie do turystyki pieszej). Dalej szlak podąża w kierunku Masiewa, pokrywając się na wielu odcinkach z Wilczym Szlakiem (szlak pieszy). Po drodze mijamy odejście do głazu narzutowego przyniesionego przez lodowiec ze Skandynawii (można do niego dotrzeć pieszo lub rowerem - około 0,5 km) i dalej - składnicę drewna oraz dawne miejsce postoju kolejki wąskotorowej. Za składnicą szlak prowadzi przez obszar uroczyska Głuszec z dobrze zachowanymi partiami borów sosnowych i bagiennych. Mijając osadę Zamosze (po lewej stronie) szlak przekracza granicę BPN i dochodzi do Masiewa, gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim. Z Masiewa wraca drogą asfaltową przez wieś Olchówka do Narewki

Szlak ŻÓŁTY (Białowieża-Narewka) - 21 km

Trasa biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - Szlak Dębów Królewskich. Dalej Drogą Narewkowską szlak prowadzi do Narewki. Tu znajduje się cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja i zabytkowy cmentarz żydowski.

Podlaski Szlak Bociani (Białowieża-Narewka-Goniądz) - 206 km

Jako szlak rowerowy, Podlaski Szlak Bociani łączy ze sobą 3 parki narodowe: Białowieski, Narwiański i Biebrzański. Wkrótce szlak zostanie przedłużony do Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobnrazowego. Ponadto osnową, wokół której rozwinął się szlak jest Dolina Górnej Narwi i południowy fragment Kotliny Biebrzańskiej. Nadrzędnym walorem szlaku obrazującym jego unikatowość jest występowanie wielu skupisk bocianów, trwale wpisanych w krajobraz Podlasia.

Obecnie na ponad 206 km oznakowanego szlaku rowerowego w kolorze czerwonym, od Białowieży do Goniądza turystę prowadzi sieć tablic informacyjnych, drogowskazów i znaków drogowych, opatrzonych rozpoznawalnym logo. Dzięki nim wycieczka rowerowa jest łatwa i przyjemna. W wielu punktach na szlaku można ponadto wypożyczyć kajaki, popływać tradycyjną łodzią „pychówką”, pojeździć konno, wynająć kwaterę agroturystyczną. O różnych porach roku każdy może uczestniczyć w atrakcyjnych imprezach cyklicznych. Tylko tutaj turysta najlepiej pozna życie i zwyczaje Bociana białego, utrwalonego w świadomości turystów z kraju i z zagranicy jako najbardziej charakterystyczny element polskiego krajobrazu.

Przebieg szlaku: Białowieża (BPN) - Pogorzelce - „droga narewkowska”- Gruszki - Narewka - Stare Lewkowo - Odrynki - Narew - Trześcianka - Puchły - Kaniuki - Wojszki - Doktorce - Zawyki - Suraż - Turośń Dolna - Dobrowoda - Baciuty – Bokiny - Kurowo (NPN) - Pajewo - Radule - Leśniki - Tykocin - Tatary - Piaski - Łaziuki - Łazy Duże - Słomianka - Zajki - Laskowiec - Strękowa Góra - Gugny - Dobarz - Osowiec-Twierdza (BPN) - Goniądz. Kliknij - zobacz mapkę

Szlak Walk Partyzanckich (Hajnówka-Narewka) - 22 km

Jest to doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak rozpoczyna się w Hajnówce, biegnie przez rezerwaty przyrody: "Lipiny" i "Szczeko-towo". Rezerwat "Lipiny" został utworzony w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego. Tajemniczy rezerwat "Szczekotowo" chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku.

Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą "Krynoczka". W 1999 r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a także ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.

Białowieski Szlak Transgraniczny (żółty, 58 km w części polskiej)

Przebieg szlaku: Narew – Narewka - Stare Lewkowo - Tyniewicze Duże – Kamień – Kuraszewo – Nowy Kornin – Noweberezowo (Nowoberezowo) – Hajnówka – Budy – Teremiski – Stara Białowieża – Białowieża – Grudki – granica państwowa między Polską a Białorusią – Biały Lasek – Szereszewo – Prużany – Różany
Białowieski Szlak Transgraniczny, łączy w sobie zabytki architektoniczne z pięknem puszczańskiej przyrody. Szlak ten, po stronie polskiej, przebiega przez powiat hajnowski. Do głównych atrakcji szlaku należą wsie założone w XVI – XVIII wieku o zachowanym pierwotnym układzie przestrzennym, licznymi świątyniami głównie prawosławnymi, a także charakterystycznych dla regionu bogatych zdobieniach budynków drewnianych. Trasa po stronie białoruskiej prowadzi przez fragment dawniej tzw. „drogi królewskiej” otwartej przez Mikołaja II w 1903 roku. Przy drodze można podziwiać oryginalne mostki i balustrady z czasów carskich. W miejscowościach, przez które przebiega szlak warto obejrzeć zabytki architektoniczne z XVII – XIX wieku, które mają znaczenie historyczne.

Rajd rowerowy Białowieskim Szlakiem Transgranicznym (trasa z Narwi do Narewki szlak niebieski), po drodze następujące atrakcje:

  • Lewkowo Stare (cerkiew p.s. św. Piotra i Pawła, możliwość organizacji zajęć z ceramiki w świetlicy)
  • Narewka (cerkiew p.w. św. Mikołaja, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, Galeria im. Tamary Sołoniewicz)

Zakwaterowanie w Narewce lub okolicach

Ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami"

"Pod Dębami" - ścieżka przebiega po terenie Leśnictwa Świnoroje i prezentuje fragment lasu zagospodarowanego, w tym drzewostany w wieku 100 - 150 lat, a także młodsze oraz szkółkę leśną. Prezentowane są także zagadnienia z zakresu hodowli lasu - odnowienie naturalne oraz ochrony lasu - monitoring i walka z kornikiem drukarzem, a także szkody ze strony czynników abiotycznych w lesie. Na trasie w kształcie pętli znajdują się kurhany z wczesnego średniowiecza. Ścieżka ma swój początek i koniec przy polu namiotowym we wsi Świnoroje. Ścieżką można poruszać się pieszo i na rowerach. Trasa ma długość około 9 km (czas przejścia około 2,5-3 godzin ). Jest możliwość skrócenia trasy, wtedy długość ścieżki wynosi około 4,5 km, a czas przejścia 1-1,5 godziny.

Szlaki w Obrębie Ochronnym Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego kliknij tutaj

  • Szlak Wokół Uroczyska Głuszec - czerwony - 5,5 km
  • Wilczy Szlak - zielony - 11,5 km
  • Carska Tropina - czarny - 4,0 km
  • Szlak Tropem Żubra - 20 km
 
   

 

Realizacja: