Rzeka Narewka przepływa przez gminy Narewka i Białowieża i jest największą rzeką puszczańską. Jej źródła znajdują się w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Narewka, mimo kilkukrotnych regulacji w wielu miejscach, zachowała swój naturalny charakter. Dowodzą tego meandry, starorzecza oraz ich bogata fauna i flora.

 

Dolinę rzeki zamieszkują bobry, wydry, norki amerykańskie, a nawet tchórze. Sama rzeka jest siedliskiem dla wielu gatunków ryb. Można tu zaobserwować wychodzące na żer sarny, jelenie, dziki, żubry, a nawet rzadkie w puszczy łosie. Świat zwierząt urozmaicają duże drapieżniki: wilki i rysie oraz ptaki drapieżne, w tym jastrzębie, myszołowy i orliki. Dla miłośników przyrody wybudowano wieżę widokową.

 

Rzeka uchodzi do Narwi w uroczysku Wilcze Gardło. W widłach Narewki i Hwoźny leży Białowieski Park Narodowy. Długość rzeki wynosi 61,1 km, w tym 21,7 km na terenie Białorusi. Miejscowości znajdujące się nad Narewką: Białowieża, Pogorzelce, Narewka, Nowe Lewkowo i Stare Lewkowo.
Do ważniejszych dopływów Narewki należą: Łutownia, Przedzielna (lewe), Orłówka, Hwoźna i Braszcza (prawe)

Realizacja: