Białowieski Park Narodowy
położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim i zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.

Historia BPN sięga roku 1921, kiedy to 29 grudnia utworzono leśnictwo "Rezerwat", które w 1924 roku zostało przekształcony w  nadleśnictwo "Rezerwat". 1 stycznia 1929 roku zostało objęte ochroną ścisłą, zaś 4 sierpnia 1932 roku zostało przemianowane na "Park Narodowy w Białowieży". W 1947 jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy i z tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Park zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Ochroną ścisłą objęto 5725 ha, ochroną czynną 4438 ha, a ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224 ha.

Obecnie w skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Obręb Ochronny Hwoźna, Obręb Ochronny Sierchanowo (wraz z Parkiem Pałacowym), Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów)

 

W BPN stwierdzono  występowanie 50 zbiorowisk roślinnych, z których najbardziej charakterystycznym jest wielogatunkowy las dębowo-grabowo-lipowy z udziałem klonu, świerka, jesionu i wiązu – zwany grądem. Liczba gatunków roślin występujących w parku jest imponująca, m.in. 1000 roślin naczyniowych i 250 mchów. W puszczy rośnie 26 gatunków drzew i 55 krzewów. Większość to gatunki rodzime, często rzadkie, stanowiące relikty lasów pierwotnych. Grzyby reprezentuje 3000 gatunków, w tym 450 kapeluszowych.

Perłą parku jest Obszar Ochrony Ścisłej położony w widłach rzek Hwoźnej i Narewki, gdzie ścisłej ochronie podlegają wszystkie elementy przyrody. Od północy i zachodu otacza go objęty ochroną częściową Obręb Ochronny Hwoźna, włączony w granice BPN-u w 1996 roku. Znajduje się tu dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna – liczne miejsca odpoczynku, skansen kolejki leśnej, taras widokowy, wieża widokowa, kładki i tablice edukacyjne. W skład BPN-u wchodzi też Park Pałacowy w Białowieży z budynkami pozostałymi z czasów carskich, siedzibą dyrekcji parku i Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Park zarządza także Rezerwatem Pokazowym Żubrów, gdzie żyją i są eksponowane duże zwierzęta zamieszkujące Puszczę Białowieską.

Atrakcje Białowieskiego Parku Narodowego najlepiej jest poznawać pieszo lub rowerem. Do miejsc znacznie oddalonych najlepiej się udać samochodem, a drogi dojazdowe zakończone są parkingami. W części parku objętej ochroną częściową znajdują się znakowane szlaki oraz ścieżki edukacyjne. Wybierając trasy zwiedzania BPN-u, warto uwzględnić znajdujące się w sąsiedztwie obiekty Nadleśnictw Lasów Państwowych – Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”.

Realizacja: